Öncelikle dil güçlüklerinin başka etkenler nedeniyle yaşamadıklarından emin olmak için çift dilli çocuklar göz doktoru, odyolog (veya kulak burun boğaz doktoru) ve psikolog tarafından değerlendirilir. Zira tahtayı veya önündeki kağıdı görmeyen çocuğun okumada zorlanması, öğretmenini tam duyamayan çocuğun onu anlaması veya zihinsel problemler yaşayan çocuğun dersi takip etmesi kolay değildir. Çift dilli çocuğun dil güçlüklerinin kaynağı bu tarz etkenler olmadığından emin olunduğunda sıra konuşma terapistine gelir. Danışılan konuşma terapisti önce çift dilli çocuğun bildiği dilleri konuşabilme ve anlayabilme becerilerini değerlendirir bu nedenle de her iki dilde de testler uygular. Sonra çift dilli çocuğun konuşabildiği iki dildeki okuma ve yazma becerileri değerlendirilir. Eğer iki dili de bilen bir konuşma terapisti bulamazsanız iki konuşma terapisti bu konuda beraber çalışabilir veya bir konuşma terapisti diğer dili değerlendirirken bir asistan kullanabilir. Çift dilli çocuklara ölçek uygulamak kolaydır. Önemli olan bu ölçekleri konuşma terapistinin nasıl yorumlayacağıdır. Eğer ölçekler çift dilli bir çocuğun konuşma, anlama, okuma veya yazma becerilerini düşük bulmuşsa burada unutulmaması gereken tek dilli çocuklara nazaran düşük bulunmuş olmasıdır. Ama zaten çift dilli çocukların konuşma, anlama, okuma veya yazma becerilerinde tek dilli çocuklardan geri olması doğaldır çünkü onlar aynı anda iki dil öğrenmektedirler. O zaman konuşma terapistleri bu ölçekleri neden uyguluyor sorusu aklınıza gelebilir. Burada amaç,  çocukların gelişimini takip edebilmektir. Böylece bir sene sonra çocukların dil gelişimi gene değerlendirildiklerinde ne kadar gelişme kaydettiklerini görebiliriz. Mesela bir çift dilli çocuğun ilk değerlendirmede dil becerileri tek dilli çocuklardan 3 sene gerideyse ama bir sene sonra tek dilli çocuklardan sadece bir sene gerideyse bu aslında bu çift dilli çocuğun çok büyük gelişme gösterdiğinin belirtisidir. Eğer onu önceden değerlendirmiş olmasaydık bu gelişmenin farkında olamazdık! Çift dilli çocuğun konuşma, anlama, okuma veya yazma becerileri düşük çıktığında konuşma terapisti dinamik test uygular. Dinamik test çerçevesinde konuşma terapisti çift dilli çocuğa konuşma, anlama, okuma veya yazma becerileri ile ilgili yeni bir şey öğretir ve sonra bu yeni bilgiyi test eder. Böylece çift dilli çocuğun öğrenme becerilerini test etmiş olur. Dil güçlüğü çeken bir çocuk bir terapi seansında bu güçlüklerini aşamaz. Onun uzun bir terapi sürecinden geçmesi gerekmektedir. Dinamik test yöntemi ile çift dilli çocuk değerlendirildiğinde ona öğretileni hemen kapıyorsa eğer bu dil güçlüğünün olmadığının bir belirtisidir. Ayrıca, dil güçlüğü çeken çocuklarda zihinsel engel olmamasına rağmen bu çocuklar bazı zeka çalışmalarında (ör. işlem hızı veya çalışma belleği) zorlanırlar. Bu çalışmaların bazılarını psikolog yapmalıdır ama bazılarını konuşma terapisti de uygulayabilir. Bu çalışmalar da konuşma terapistine tanı koymaya çalışırken ışık tutacaktır. Burada tekrardan dil güçlükleri tanısını koymak için farklı uzmanlık alanları olan terapistlerin ve doktorların beraber çalışmasının öneminin altını çizmiş olduk.